Ubezpieczenia majątkowe i odszkodowania

W ramach świadczonej pomocy prawnej Kancelaria świadczy pomoc w sprawach przeciwko zakładom ubezpieczeń i innym podmiotom zobowiązanym do naprawienia szkody majątkowej i osobowej, w szczególności dotyczących:

  • odszkodowania za szkody majątkowe w ramach ubezpieczenia OC obejmujące zniszczenie pojazdu, koszty holowania, parkowania uszkodzonego pojazdu, najmu pojazdu zastępczego
  • odszkodowanie należne z tytułu zawartego ubezpieczenia AC, wypłacane jest odszkodowanie w przypadku kradzieży pojazdu, niemożliwości stwierdzenia sprawcy lub też uszkodzeń wynikających z winy ubezpieczonego.
  • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu zależne od charakteru obrażeń, trwałości następstw czy też natężenia cierpień, przy czym istotny może być również wykonywany przez poszkodowanego zawód czy też jego sytuacja materialna.
  • odszkodowanie za błąd medyczny, których skutkiem jest utrata zdrowia lub życia,
  • dochodzenie jednorazowych świadczenia, stałej renty odszkodowawczej z tytułu zwiększonych potrzeb lub utraty zdolności do pracy.
  • odszkodowania za wypadki przy pracy i wypadki rolnicze,
  • ubezpieczenia robót budowlanych
  • doradztwo prawne w zakresie dochodzonych roszczeń ubezpieczeniowych
  • pomoc prawna przedsiębiorcom w uzyskaniu odszkodowania z tytułu szkód wynikłych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.