ZAKRES USŁUG

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze
Zajmujemy się kompleksową obsługą działalności gospodarczej powadzonej przez naszych Klientów, obejmującą m.in.: bieżącą obsługę oraz doradztwo inwestycyjne w rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorców, doradztwo prawne w…

Czytaj dalej

Prawo spółek i prawo korporacyjne

Prawo spółek i prawo korporacyjne
Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną w zakresie prawa spółek, począwszy od doradztwa przy wyborze najbardziej korzystnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, przez zakładanie, przekształcanie i łączenie…

Czytaj dalej

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Nasz zespół zapewnia kompleksową obsługę prawną i wsparcie dla zamawiających i wykonawców, obejmującą m.in.: kompleksowa pomoc prawna w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań przetargowych i…

Czytaj dalej

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
Zespół kancelarii świadczy pomoc prawną z zakresu prawa konkurencji we wszystkich sektorach gospodarczych, obejmującą  m.in.: reprezentowanie Klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów doradztwo i reprezentowanie…

Czytaj dalej

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej
Obszar działalności kancelarii obejmuje pomoc prawną z zakresu znaków towarowych, patentów, innowacji i praw autorskich. Świadczone przez nas usługi dotyczą kluczowych elementów majątku artystów, przedsiębiorców,…

Czytaj dalej

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Nieruchomości i inwestycje budowlane
Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji mających za przedmiot nieruchomości, a także pomoc prawną w trakcie realizacji inwestycji na nieruchomościach. Nasza praktyka…

Czytaj dalej

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Kancelaria zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia oraz prawa ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności: bieżącą obsługa przedsiębiorców w zakresie indywidualnego…

Czytaj dalej

Ubezpieczenia majątkowe i odszkodowania

Ubezpieczenia majątkowe i odszkodowania
W ramach świadczonej pomocy prawnej Kancelaria świadczy pomoc w sprawach przeciwko zakładom ubezpieczeń i innym podmiotom zobowiązanym do naprawienia szkody majątkowej i osobowej, w szczególności…

Czytaj dalej

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne
Kancelaria posiada bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego. Nasze usługi obejmują: przygotowywanie skarg i odwołań od decyzji administracyjnych, sporządzenie…

Czytaj dalej

Prawo rodzinne i prawo spadkowe

Prawo rodzinne i prawo spadkowe
Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego, która obejmuje w szczególności: reprezentację w sprawach rozwodowych i sprawach o separację prowadzenie spraw…

Czytaj dalej

Prawo karne i prawo wykroczeń

Prawo karne i prawo wykroczeń
Reprezentujemy Klientów w sprawach karnych, karnoskarbowych i wykroczeniowych. Zakres świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej obejmuje: obronę oskarżonych w sprawach karnych / karnych gospodarczych / karnych skarbowych na etapie postępowania…

Czytaj dalej

Procesy sądowe i arbitraż

Procesy sądowe i arbitraż
Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, arbitrażu i sporów sądowych, obejmujące wszystkie rodzaje postępowań. Nasza praktyka obejmuje w szczególności: kompleksową analizę sprawy oraz doradztwo…

Czytaj dalej