Prawo administracyjne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego. Nasze usługi obejmują:

  • przygotowywanie skarg i odwołań od decyzji administracyjnych,
  • sporządzenie podań i wniosków w postępowaniach administracyjnych
  • opracowywanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji
  • przygotowywanie zarzutów i zażaleń na postanowienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • reprezentację w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu materialnego prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego,