Prawo spółek i prawo korporacyjne

Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną w zakresie prawa spółek, począwszy od doradztwa przy wyborze najbardziej korzystnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, przez zakładanie, przekształcanie i łączenie spółek, aż po likwidację działalności. Świadczone przez nas usługi obejmują w szczególności:

  • bieżąca obsługa spółek w zakresie prawa korporacyjnego;
  • tworzenie, zmiany, przekształcenia, dzielenia, łączenia oraz likwidacja spółek prawa handlowego;
  • sporządzanie projektów umów i statutów spółek
  • przygotowywanie wniosków o rejestrację oraz wniosków o zgłoszenie zmian do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • przygotowywanie i obsługa posiedzeń organów spółek, reprezentacja akcjonariuszy spółek w takcie obrad Walnego Zgromadzenia, reprezentacja wspólników spółek w takcie obrad Zgromadzenia Wspólników;
  • rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami spółek
  • reprezentacja przed sądami w postępowaniach dotyczących m.in. zaskarżania uchwał organów spółek, wyłączenia wspólników,
  • przeprowadzanie audytów prawno-finansowych spółek