Prawo gospodarcze

Zajmujemy się kompleksową obsługą działalności gospodarczej powadzonej przez naszych Klientów, obejmującą m.in.:

 • bieżącą obsługę oraz doradztwo inwestycyjne w rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorców,
 • doradztwo prawne w zakresie tworzenia spółek handlowych oraz spółek cywilnych, w tym przygotowywanie projektów umów, statutów, regulaminów oraz porozumień wspólników,
 • doradztwo prawne w zakresie zakładania indywidualnej działalności gospodarczej,
 • negocjowanie, przygotowywanie oraz opiniowanie umów zawieranych w obrocie gospodarczym,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego,
 • przygotowywanie audytów prawnych przedsiębiorstw,
 • przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i ochrony konkurencji,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w negocjacjach, a także w postępowaniach mediacyjnych oraz postępowaniach przed sądami polubownymi,
 • prowadzenie działań windykacyjnych na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym,
 • przygotowanie transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.