Prawo rodzinne i prawo spadkowe

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego, która obejmuje w szczególności:

  • reprezentację w sprawach rozwodowych i sprawach o separację
  • prowadzenie spraw związanych z uregulowaniem sytuacji pomiędzy rodzicami a dziećmi, w tym spraw o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, uregulowanie i egzekucję kontaktów z dziećmi, rozstrzygnięcia w istotnych sprawach dzieci,
  • reprezentację w postępowaniach o podział majątku wspólnego małżonków
  • prowadzenie spraw o alimenty
  • prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem prawa do spadków,
  • pomoc prawną i doradztwo w zakresie sporządzania projektów testamentów,
  • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego oraz dochodzenie zachowku