Prawo karne i prawo wykroczeń

Reprezentujemy Klientów w sprawach karnych, karnoskarbowych i wykroczeniowych. Zakres świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej obejmuje:

  • obronę oskarżonych w sprawach karnych / karnych gospodarczych / karnych skarbowych na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i odwoławczego,
  • obronę obwinionych przed Sądami w sprawach o wykroczenia,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i odwoławczego,
  • sporządzanie kasacji i reprezentacja przed Sądem Najwyższym
  • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa