Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Zespół kancelarii świadczy pomoc prawną z zakresu prawa konkurencji we wszystkich sektorach gospodarczych, obejmującą  m.in.:

  • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • doradztwo i reprezentowanie w sprawach z zakresu nieuczciwych praktyk rynkowych, nieuczciwej konkurencji, praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
  • ocena zgodności działań z obowiązującym prawem, w tym umów dystrybucyjnych, agencyjnych pod względem zgodności z przepisami o ochronie konkurencji
  • ocena zgodności umów pod względem stosowania klauzul abuzywnych
  • reprezentowanie Klientów przed Rzecznikiem Finansowym.