Procesy sądowe i arbitraż

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, arbitrażu i sporów sądowych, obejmujące wszystkie rodzaje postępowań. Nasza praktyka obejmuje w szczególności:
kompleksową analizę sprawy oraz doradztwo taktyczne i strategiczne przed wytoczeniem powództwa

  • pomoc prawną w rozwiązywaniu sporów na etapie przedsądowym,
  • doradztwo oraz uczestnictwo w negocjacjach, mediacjach i przy zawieraniu ugód,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej
  • pomoc prawną w odzyskiwaniu wierzytelności, w tym w szczególności sporządzenie przedsądowych wezwań do zapłaty, prowadzenie negocjacji z dłużnikami, prowadzenie postępowanie sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych,